Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Ondernemingsgegevens
Naam ondernemer: Spelfaire VZW
Vestigingsadres: Fruithoflaan 28, 2960 Sint-Lenaarts, België
E-mailadres: Info@spelfaire.be
Btw-identificatienummer: BE0786.934.175
Ondernemingsnummer: 0786.934.175


Artikel 2: Algemene bepalingen

 1.  De  website van Spelfaire biedt haar klanten de mogelijkheid om tickets voor een jaarlijkse spellenbeurs online aan te kopen.
 2. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Spelfaire moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Spelfaire aanvaard zijn.

Artikel 3: Prijs

 1. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
 2. Alle prijzen vermeld op de site zijn exclusief verzendkosten. De totale prijs wordt vermeld in uw bestelbevestiging. Eventuele leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden steeds apart vermeld.
 3. Als er door een vergissing een foutieve prijs werd meegedeeld zal Spelfaire deze onmiddellijk corrigeren en de klant op de hoogte stellen. Bij een prijswijziging heeft de klant het recht van de aankoop af te zien.
 4.  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 4: Aanbod

 1. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Spelfaire niet. Spelfaire is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Spelfaire is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
 2. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
 3. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Spelfaire. Spelfaire kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 5: Online aankopen

 1. Een bestelling plaatsen gebeurt door product(en) in de winkelwagen toe te voegen. 
 2. De klant kiest een betaalmethode en rond de bestelling verder af. Na het afronden van de bestelling krijgt de klant een automatisch mailtje met het besteloverzicht.
  Indien de klant voor overschrijving heeft gekozen bij betaalmethode is deze vanaf nu bindend en is de klant verplicht tot betaling.
 3. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
 • via bankkaart ( Bancontact, Ideal of Sofort )
 • via overschrijving op rekeningnummer BE43 1030 8033 8401
 1. Spelfaire is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
 2. Voor de online betaling werken we samen met Mollie om de veiligheid van de online transactie te verzekeren. Indien de klant zijn betaling geweigerd wordt door zijn bank/financiële instelling, wordt de bestelling uitgesteld. Spelfaire kan in geval van weigering in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele vertragingen in de uitlevering/ niet-levering. Alle kaarthouders zijn immers onderworpen aan een validatie en de goedkeuring van de verstrekker van de betaalkaart.

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 1. Spelfaire levert de tickets via e-mail maximaal 24 uur na het ontvangen van de betaling. 
 2. Spelfaire levert enkel digitale producten en zullen dus in geen geval per post verstuurd worden. 
 3. In geen geval komen de klant zijn directe of indirecte kosten en schade automatisch voor enige vergoeding in aanmerking.

Artikel 7: Herroepingsrecht

 1. Bij het aankopen van tickets is het niet mogelijk beroep te doen op het herroepingsrecht. 

Artikel 8: Klantendienst

 1. De klantendienst van Spelfaire is bereikbaar via e-mail op Info@spelfaire.be of per post op het volgende adres Fruithoflaan 28, 2960 Sint-Lenaarts, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

 1. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Spelfaire beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Artikel 10: Privacy

 1. De verantwoordelijke voor de verwerking, Spelfaire respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
 2. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Het verwerken en versturen van de bestelling en het aanmaken van tickets.
 3. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Spelfaire, Fruithoflaan 28, 2960 Sint-Lenaarts, België, Info@spelfaire.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
 4. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
 5. Spelfaire werkt samen met enkele bedrijven. Everspel werkt samen met Jouwweb voor het onderhoud en server van de webshop. Voor de online betaling werkt Spelfaire samen met Mollie om de veiligheid van de online transactie te verzekeren. Spelfaire is niet aansprakelijk voor misbruik van deze gegevens door derden.
 6. Spelfaire houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Artikel 11: Gebruik van cookies

 1. Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
 2. Voor een uitgebreide uitleg over de verschillende cookies waar Spelfaire gebruik van maakt verwijzen we je door naar de Privacy Policy.
 3. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
 4. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

 1. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
 2. Het nalaten op gelijk welk moment door Spelfaire om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Spelfaire. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

 1. De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen

 1. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
 2. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 16: Intellectuele rechten

 1. De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Spelfaire of rechthoudende derden en kunnen onder geen beding overgenomen of gekopieerd worden.